Λογισμικό επιμετρήσεων ΕΔΑΦΟΣ 3

Έδαφος λογισμικό τοπογραφίας
Έδαφος λογισμικό τοπογραφίας

Το ΕΔΑΦΟΣ 3 είναι λογισμικό επιμετρήσεων (όχι οδοποιίας). Σας επιτρέπει να δημιουργείτε ψηφιακά μοντέλα εδάφους, ισοϋψείς καμπύλες, μηκοτομές, διατομές, πίνακες χωματισμών και ογκομετρήσεις σύνθετων επιφανειών.

Δουλεύει ανεξάρτητα, παρέχοντας όλες τις δυνατότητες επεξεργασίας της εργασίας σας. Συνδυάζεται με όλα τα γνωστά CAD, και περιλαμβάνει πανίσχυρο αυτόνομο σχεδιαστικό περιβάλλον CAD.

Στο περιβάλλον αυτό μπορείτε να “πειράξετε” το έδαφος όπως επιθυμείτε, να δημιουργήσετε και να διαγράψετε τρίγωνα, να εισάγετε γραμμές αλλαγής κλίσης, να εισάγετε άξονα μηκοτομής ή διατομών γραφικά ή και απο CAD, να εισάγετε περίμετρο ογκομέτρησης και να εκτελέσετε πλήθος λειτουργιών αλλοίωσης ή μεταβολής του μοντέλου.

Το ΕΔΑΦΟΣ 3 κερδίζει τον ανταγωνισμό. Παρέχοντας όλα όσα χρειάζεστε, κρατάει την τιμή χαμηλά και τις επιδόσεις ψηλά. Εϊναι αξιόπιστο, φιλικό και προσαρμοσμένο στις ανάγκες του Έλληνα μηχανικού. Οι μηκοτομές, διατομές, πίνακες χωματισμών που παράγει είναι σύμφωνα με τα πρότυπα των υπηρεσιών.

Αποδίδοντας όλα τα σχέδια σε CAD, και χρησιμοποιώντας τεχνολογία TrueColor απεικόνισης, το ΕΔΑΦΟΣ σας δίνει την καλύτερη και πιστότερη εικόνα εδάφους από οποιοδήποτε άλλο λογισμικό. Η κλίμακα χρωματισμού είναι η πλεόν ιδανική για άμεση αντίληψη των υψομετρικών διαφορών και κλίσεων από τον ανθρώπινο εγκέφαλο, και, σε συνδυασμό με τις άψογα ομαλοποιημένες ισοϋψείς καμπύλες έχετε την τελειότερη αναπαράσταση του αποτυπωμένου αναγλύφου.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • Εισαγωγή – εξαγωγή σημείων / τριγώνων
 • Ταχύτατη δημιουργία μοντέλου Εδάφους
 • Πανίσχυρη γραφική & αναλυτική επεξεργασία
 • Ρύθμιση & παράλληλη απεικόνιση επιπέδων 
 • Real-Time υπολογισμός μοντέλου – ισοϋψών κ.α.
 • Εμφάνιση γραμμών απορροής ομβρίων
 • Μετάθεση μοντέλου στο χώρο
 • Γρήγορη σχεδίαση σε όλα τα CAD με ActiveX
 • Πανεύκολη χρήση με One-touch shortcuts
 • Υποστήριξη καμπύλων αξόνων Υποστήριξη παράλληλων αξόνων
 • Ταχύτατη δημιουργία Μηκοτομής
 • Συγχρονισμός απεικόνισης με οριζοντιογραφία
 • Πολυπαραμετρική μηκοτομή
 • Υπολογισμός διατομών με χρήση έως και πέντε εδαφών
 • Δημιουργία διατομών σταθερού & μεταβλητού πλάτους
 • Πίνακας επιμετρητικών στοιχείων
 • Παραγωγή όλων των απαιτούμενων στοιχείων για παράδοση σε Δημόσια Υπηρεσία.
Έδαφος λογισμικό τοπογραφίας