Ενικοίαση εξοπλισμού

Ενοικίαση πλήρες σετ GPS / GNSS, συμπεριλαμβανομένου στηλαιού, χειριστηρίου και τρίποδα.

ROVER (NTRIP - CORS)

 • 1 ημέρα 100,00€

  Ο δέκτης παραδίδεται το απόγευμα της προηγούμενης και παραλαμβάνεται το απόγευμα της ημέρας χρήσης. Το τίμημα καταβάλλεται εξ'ολοκλήρου κατά την παραλαβή.

 • 2-3 ημέρες 80,00€ / ημέρα

  Ο δέκτης παραδίδεται το απόγευμα της προηγούμενης και παραλαμβάνεται το απόγευμα της τελευταίας ημέρας χρήσης. Το τίμημα καταβάλλεται εξ'ολοκλήρου κατά την παραλαβή.

 • Εβδομάδα (7 συνεχόμενες ημέρες) 500,00€

  Ο δέκτης παραδίδεται το απόγευμα της προηγούμενης και παραλαμβάνεται μέχρι και το πρωί της επόμενης ημέρας της τελευταίας χρήσης. Με την παράδοση καταβάλλεται το 50% και με την παραλαβή το υπόλοιπο 50%.

E600 GNSS/GPS

Η παραπάνω φωτογραφία είναι ενδεικτική. Παρέχεται προς ενοικίαση όποιος γεωδαιτικός δέκτης είναι διαθέσιμος.

BASE - ROVER (UHF)

 • 1 ημέρα 150,00€

  Ο εξοπλισμός παραδίδεται το απόγευμα της προηγούμενης και παραλαμβάνεται το απόγευμα της ημέρας χρήσης. Το τίμημα καταβάλλεται εξ'ολοκλήρου κατά την παραλαβή.

 • 2-3 ημέρες 120,00€ / ημέρα

  Ο σταθμός παραδίδεται το απόγευμα της προηγούμενης και παραλαμβάνεται το απόγευμα της τελευταίας ημέρας χρήσης. Το τίμημα καταβάλλεται εξ'ολοκλήρου κατά την παραλαβή.

 • Εβδομάδα (7 συνεχόμενες ημέρες) 750,00€

  Ο σταθμός παραδίδεται το απόγευμα της προηγούμενης και παραλαμβάνεται μέχρι και το πρωί της επόμενης ημέρας της τελευταίας χρήσης. Με την παράδοση καταβάλλεται το 50% και με την παραλαβή το υπόλοιπο 50%.

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με το νόμιμο ΦΠΑ και αφορούν εξόφληση τοις μετρητοίς. Δεν περιλαμβάνεται ασφάλιση εξοπλισμού, πιθανές φθορές και βλάβες οι οποίες μπορεί να προκύψουν από αμέλια και κακή χρήση. Ο εξοπλισμός ελέγχεται κατά την παράδοση και κατά την παραλαβή και από τους δύο συμβαλλόμενους της συναλλαγής.